Museo de Arte de Querétaro 2014
LA MIRANDA MAGISTRAL - Fotografia de MASSIMO LISTRI, 28/09/2014